Håkons kor opna skutefesten i Bergen: – Ei stor ære