Herdla torpedobatteri fredet av riksantikvaren

  • Riksantikvar Jørn Holme i front, Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd og kultursjef i Askøy kommune Gunnar Brynjulfsen. Olav Helvig fra venneforeningen til Herdla fort forklarer.