Den store verdiskaparen på 1950-talet

  • To ro-doryar frå Tyssøy er klar for kasting av snurpenot etter sild ein gong rundt 1920. FOTO: Utlånt av Hallstein Garmannslund
    1/5