– Dette står i sterk kontrast til det jeg gjør ellers