Tildelt medalje for lang og tro tjeneste

  • Seks ansatte fikk medalje. Fra venstre: Jeanette Jacobsen, May Liss Phar, Anne Britt Sjursæther, Berit Eikefet, Øyvind Thorsen (restaurant direktør), Astrild Selle og Ingunn Aud Løland. FOTO: Privat