Inntektene til Atra AS bare vokser, viser regnskapet