Nautic Norway Service AS: Omsetningen skjøt fart, men marginen stabil