2023-tallene er klare. Bedring for GH Prosjekt AS.