Eierne av JMN Plan og Arkitekttur AS tok ut i overkant av 2,2 millioner kroner i utbytte. Det er høyeste beløp siden 2020.