Inntektene til Mille Eiendom AS bare vokser og vokser