Inntektene til Dekk Companiet Askøy AS bare vokser, viser regnskapet