2023-tallene er klare. Bedring for Ultima Revisjon AS.