Gullår for Portmakeren AS. Marginen har ikke vært høyere på fire år.