Inntektene til Veranda AS bare vokser, viser regnskapet