Bratt fall i inntektene til Malermester Røed AS. Sank med 39,8 prosent.