Inntektene til Florvåg Pizza AS bare vokser og vokser