Inntektene til Mille Eiendom AS bare vokser, viser regnskapet