Inntektene til Aasebø Murservice AS bare vokser, viser regnskapet