Inntektene til BT Management AS bare vokser, viser regnskapet