Norsk Modell og Formplast AS: Underskudd etter tre solide år