Inntektene til Nilsen & Sture Eiendom AS bare vokser, viser regnskapet