Bratt fall i inntektene til Semco Maritime AS. Sank med 41,6 prosent.