Bratt fall i inntektene til Centrum Eiendomsutvikling AS. Sank med 21,3 prosent.