2022-regnskapet til Byggmester Bernt-Åge Haraldsen AS er klart. Pilene peker oppover.