Pilene har feil retning for Frudalen Hagesenter AS, men marginen er fremdeles god