Inntektene til Scan Agentur AS bare vokser og vokser