Bratt fall i inntektene til Beslag og Balkonger AS i 2023. Sank med 34,5 prosent.