Malene Transport AS har fått skikk på de røde tallene