Årsresultatet til AS Robinet i havn. Eierne tok ut millionutbytte.