Inntektene til Amiga Profiler AS bare vokser, viser regnskapet