Her er rådmannens forslag til tiltak i byvekstavtalen