Paragrafen som kan by på utfordringer for motstanderne

Til syvende og sist er det kommunestyret som avgjør hvorvidt forslaget skal tas opp til behandling.

  • Under det forrige kommunestyremøtet kom demonstrantene etter hvert inn i kommunestyresalen for å vise sin avsky mot eiendomsskatten. FOTO: Anne Jo Lexander (arkiv)
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli måned.
  • Ubegrenset digital tilgang til av-avis.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli måned.
  • Papiravisen + ubegrenset digital tilgang til av-avis.no
  • Bestill