Nå kan du vise at du er mot mobbing

  • FOTO: Christine Fagerbakke

Det ved å skrive deg opp på en underskriftskampanje på nett.

Målet til kommunen er at du skal ansvarliggjøres i arbeidet for en mobbefri oppvekst.

Nettopprop

Nå lanseres kampanjen "Nettopprop mot mobbing" som retter seg mot hele samfunnets ansvar for å motvirke mobbing.

Den er en del av "Mobbefri oppvekst 2020" som har som mål å gjøre Askøy helt mobbefri innen 2020.

– Tanken er å prøve å få så mange som mulig til å forplikte seg personlig til å gjøre noe aktivt mot mobbing der de er, sier Rafael Cobo (SV), som er leder for utvalg for oppvekst.

Nettkampanje: Rafael Cobo (SV) er opptatt av at alle må gjøre sitt mot mobbing.

Nettkampanje: Rafael Cobo (SV) er opptatt av at alle må gjøre sitt mot mobbing.

FOTO: Christine Fagerbakke

Sammen med Nina Jarlind (H) og Stian Davies (Ap) utformet Cobo teksten til kommunens nye signeringskampanje.

Tidligere har "Partnerskap mot mobbing" sikret underskrifter fra 11 institusjoner og organisasjoner om at de skal jobbe mer aktivt mot mobbing. Men den nye signeringskampanjen, "Nettopprop mot mobbing" retter seg mot alle andre.

Ta ansvar: Her ser du hva du skriver under på å gjøre gjennom kampanjen.
Enkel løsning

For å gjøre det så enkelt som mulig å signere på oppropet, forteller Cobo at de har valgt å gjøre den elektronisk. Han tror imidlertid ikke at de som signerer automatisk vil endre seg av den grunn.

– Oppropet skal være med på å synliggjøre det individuelle ansvaret som alle har.

– Det er skolen som er hovedscenen, men det er mange som er rundt og som har med barn å gjøre. Jeg har en rolle som forelder og som nabo, og dermed har jeg en rolle i kampen mot mobbing, sier Cobo.

– Vil nå bredt

Målgruppen er både unge og voksne og de håper at kampanjen skal kunne spre seg til hele Askøy gjennom deling på sosiale medier og gjennom e-post.

– Litt av tanken bak kampanjen er at man skal kunne holde hverandre ansvarlige, sier Cobo.

Følg Askøyværingen på Facebook